Frequently Asked Questions

Wat doet HostFX na het ontdekken van misbruik?
Indien uw account wordt misbruikt voor het verspreiden van ongewenste berichten (spam), het verspreiden van malware (virus, trojans e.d.) of wordt aangevallen (DdoS), dan zal het team HostFX bij ontdekking hiervan, de dienst per direct afsluiten. Dit wordt gedaan om verdere schade te beperken.

Zodra een dienst is afgesloten wordt dit zichtbaar als u de website bezoekt, of uw e-mailprogramma niet meer kan verbinden met de mail dienst.


 Last updated Wed, 28 Jan 2015 09:36:51

Please Wait!

Please wait... it will take a second!