Frequently Asked Questions

Hoe kan ik een hack voorkomen?
Hoewel vrijwel iedere hack op een willekeurige manier wordt gedaan en daar ook geen specifieke handleiding voor te maken is, kunnen de onderstaande punten bijdragen aan een betere veiligheid.

  • Werk uitsluitend met up-to-date software. Vooral bij het gebruik van de populaire PHP applicaties is het tijdig (lees: wekelijks, uiterlijk eens per maand) updaten van zeer groot belang. Immers worden veiligheidslekken in dergelijke software snel misbruikt daar deze via het web direct te bereiken zijn.
  • Ook eventuele plug-ins of addons (invoegtoepassingen) dienen up-to-date te worden gehouden.
  • Ga zorgvuldig om met het uitdelen van rechten op bestanden en MySQL databases. Plaats nooit zomaar alle bestanden op een chmod 777. Bij HostFX is de user-ID van de webserver overeenkomend met uw persoonlijk account. Hierdoor kan de webserver met minimale rechten bestanden uitlezen en schrijven. Dit geldt dus ook voor mappen waarin bestanden worden geplaatst door de webserver.
  • Scherm delen van de website die niet zichtbaar moeten zijn voor de normale bezoeker af. Dit kan ook verschillende manieren b.v. door met .htaccess en .htpasswd bestanden een map te voorzien van een wachtwoord (dit kan ook via hPanel worden ingesteld).
  • Verwijder ongebruikte modules en bestanden. De kans dat een veiligheidslek aanwezig is in een module/component van een website is even groot als die van de hoofdapplicatie.
  • Zorg ervoor dat de computers waarmee verbinding wordt gemaakt naar de HostFX FTP en mailservers helemaal zijn beveiligd met de laatste systeem updates en zijn voorzien van een recente anti-virus/malware applicatie. Uiteraard dient de computer vrij te zijn van virussen.
  • Gebruik bij voorkeur SSL beveiligde verbindingen op FTP en e-mail. De juiste instellingen hiervan worden verstrekt bij de oplevering van de dienst.
  • Maak gebruik van sterke wachtwoorden. Dit zijn wachtwoorden die uit minimaal 8-karakters bestaan en zijn voorzien van een mix uit hoofd en kleine letters, cijfers en willekeurige tekens zoals !, #, [ etc.
  • Geef niemand anders toegang tot uw hPanel, FTP of mailaccount. Maak voor iedere database een eigen gebruiker aan met een minimum aan rechten die nodig zijn voor uw applicatie.
  • Gebruik voor iedere dienst of account een uniek wachtwoord.


 Last updated Wed, 28 Jan 2015 09:36:51

Please Wait!

Please wait... it will take a second!