Frequently Asked Questions

Wat gebeurt als een dienst herhaaldelijk opnieuw wordt misbruikt?
HostFX zal in deze in eerste instantie opnieuw afsluiten. De klant kan dan contact opnemen om de problemen verder te bespreken. Door het technische personeel zal de dienst worden gecontroleerd om de mogelijke oorzaak van de hack te achterhalen. Ook wordt er gekeken naar de problemen uit het verleden deze worden vergelijken met de actuele problemen.

Mocht hieruit blijken dat de hack te wijten is door nalatigheid, dan zal de dienst permanent worden afgesloten. Daarnaast zullen de kosten voor het onderzoek en de eventueel geleden schade in rekening worden gebracht bij de klant.


 Last updated Wed, 28 Jan 2015 09:36:51

Please Wait!

Please wait... it will take a second!